Tielerwaard West

In 1958 werd de ruilverkaveling van de Tielerwaard met meerderheid van stemmen aangenomen. Het zou de grootste ruilverkaveling van ons land worden. De Tielerwaard werd voor die tijd gezien als één van de meest achtergebleven landbouwgebieden. De komgronden -bestaande uit zware rivierklei- waren onbewoond. 's Zomers, bij droog weer barstte de klei en 's winter bleef het water soms maanden achtereen staan. De plannen voorzagen niet alleen in de herverdeling van de kleine graslandpercelen maar ook in een verbetering van de afwatering, de aanleg van de snelweg A15 en het verplaatsen van boerderijen. De bestaande boerderijen bevonden zich aan de rand van de Tielerwaard op en aan de rivierdijken. In het gebied werden zogenaamde 'boerderijstraten' aangelegd. Langs kaarsrechte wegen werden moderne boerderijen naar standaardontwerp gebouwd. Vlakbij Gorinchem werd speciaal voor Rotterdammers een recreatiegebied ingericht; Het Lingebos (zie; 'recreatie, Lingebos'). Inmiddels is er een hoop veranderd; boerderijen zijn verbouwd naar de eisen van deze tijd, de Betuweroute is langs de A15 gelegd en de aangeplantte boompjes hebben hun volwassen leeftijd bereikt. Sommige boerderijen hebben geen agrarische functie meer en paarden zijn als hobbydier in het landschap verschenen.

Loading...