A48

In 1968 werd het tracéebesluit genomen voor de aanleg van een snelweg van Arnhem naar Hoogeveen; de A48. Al enkele jaren daarvoor was men begonnen met het weggedeelte van Arnhem tot Dieren. Ten zuiden van Zutphen zou de snelweg de IJssel oversteken. De Cortenoeversebrug is voor de helft gebouwd; ernaast had precies zo'n brug moeten komen. Vlak voor de brug -op de westoever- liggen de begroeide zandlichamen voor een knooppunt dat nooit werd gebouwd. Ook de rest van de aanleg van de A48 werd medio jaren zeventig geschrapt. Naast de Cortenoeversebrug vindt je een paar honderd meter lang stuk geasfalteerde snelweg dat inmiddels flink overgroeide begint te raken.

Loading...